مقاله ای پیرامون مسائل و مشکلات استفاده از کانالتهای بتنی در شبکه های فرعی

  • اولین همایش ملی بررسی طرح احیای 550 هزار هکتاری دشت­های خوزستان و ایلام در 26 و 27 آبان ماه 1394 در شهر اهواز به همت استانداری خوزستان و مؤسسه نصر برگزار گردید. لازم به ذکر است که طرح احیای 550 هزار هکتاری دشت­های خوزستان و ایلام مصوب سال 1376 دولت وقت می­باشد که پس از سفر مقام معظم رهبری در اواخر سال 1375 به استان خوزستان و دستورات معظم له تهیه گردید. این طرح بزرگترین طرح احیای اراضی در سطح کشور می­باشد که از لحاظ امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی از طرح­های استراتژیک ملی محسوب می­شود.

    مقاله مهندس صفار زاده تحت عنوان  مسائل و مشکلات استفاده از کانالت­های بتنی در شبکه­ های فرعی آبیاری و زهکشی مطالعه موردی (پروژه احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ارایض – واحد عمرانی 5 (شهید پورش همدانی))  به این همایش علمی ارائه گردید.

    این مقاله ضمن بررسی مسائل و مشکلات استفاده ازکانالت در شبکه توزیع آب در بخش­های تهیه، حمل و اجرا  در پروژه ارایض 5، استفاده از روش­های آبیاری کم فشار و تحت فشار به منظور تسریع در احداث شبکه  به­ عنوان نتیجه اصلی حاصل از مهندسی ارزش مطرح گردید. در  بخش نتیجه­ گیری مقاله اشاره شده  با توجه به شاخص ارزش به دست آمده  «آبياري كم فشار» حاصل از مهندسی ارزش برای ادامه پروژه پیشنهاد گردیده است.  از فواید این طرح نسبت به طرح مبنا (کانالت) می­توان به سرعت اجرا، جلوگیری از نشت آب، افزایش عمر بهره ­برداری از خطوط، تقلیل نسبی میزان تبخیر در طول لوله و دوستی نسبی با محیط زیست در مقایسه با کانالت  اشاره نمود. اجرای پیشنهاد فوق در نهایت منجر به صرفه جویی اقتصادی حدود 100 میلیارد ریالی در ادامه این پروژه گردید.  

     برای مطالعه کامل مقاله کامل اینجا را کلیک کنید