• کارفرما : مهندسین مشاور فرا رهسازفن

  • مشاور : اداره کل راه وشهرسازی استان کرمانشاه

  • درصد پیشرفت : 40%

  • تاریخ شروع : 11 ارديبهشت 1397

  • محل پروژه : سنقر

پروژه عملیات اجرایی احداث باند دوم بيستون -سنقر از كيلومتر 000+5 الي300+15